Gale Kūle'a Mea Huahana Huahana 1941-1963

AMC "Kekona"  
3 HP 1955 3D12M Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1956 3D13M Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1955 5D11M Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1956 5D12M Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1956 5D13M Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1955-1956 5S12M Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1955 12D11M Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1956 12D13M Ke kū'ai i nā'ao'ao
22 HP 1955 22D10M 22DE10M Ke kū'ai i nā'ao'ao
25 HP 1956 22D11M 22DE11M Ke kū'ai i nā'ao'ao

 

Atlas "Royal"  
1.5 HP 1948-1949 1A5 Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1950 1A9 Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1952-1953 3D10A Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1953-1955 3D11A Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1955 3D12A Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1956 3D13A Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1947-1948 2A3 Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1949-1950 2A7 Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1951-1954 5D10A Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1953-1954 5S10A Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1955 5D11A 5S11A Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1956 5D12A 5D13A Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1948-1950 2A8 Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1951-1953 12D10A Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1954-1955 12D11A Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1953 12S10A Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1956 12D13A Ke kū'ai i nā'ao'ao
22 HP 1955 22D10A 22D12A 22DE10A 22DE12A Ke kū'ai i nā'ao'ao
25 HP 1956 25D11A 25D13A 25DE11A 25DE13A Ke kū'ai i nā'ao'ao

 

Fedway "Saber"  
3 HP 1953 3D10D 3D11D Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1953 5D10D 5S10D Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1953 12D10D 12S10D Ke kū'ai i nā'ao'ao

 

Kala Hua "Buccaneer"  
1.5 HP 1950 1B10 Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1950 1B9 Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1951-1953 3D10B Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1953-1955 3D11B Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1955 3D12B Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1956 3D13B Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1957 3D14B Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1958-1959 3D15B Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1960 3D16B Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1961 3D17B Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1962 3D18B Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1963 3D19B Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1951-1953 12D10B 12S10B Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1954-1955 12D11B Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1956 12D13B 12D14B 12DE13B 12S12B Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1957 12D15B 12DE15B 12S13B Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1958 12D17B 12S15B Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1959 12D18B Ke kū'ai i nā'ao'ao
15 HP 1960 15D10B Ke kū'ai i nā'ao'ao
15 HP 1961 15D11B 15D12B 15DL11B 15DL12B Ke kū'ai i nā'ao'ao
15 HP 1962 15D13B 15D14B 15DL13B 15DL14B Ke kū'ai i nā'ao'ao
15 HP 1963 15D15B 15DL15B Ke kū'ai i nā'ao'ao
22 HP 1955 22D10B 22D12B 22DE10B 22DE12B Ke kū'ai i nā'ao'ao
25 HP 1956 22D11B 22D13B 22DE11B 22DE13B Ke kū'ai i nā'ao'ao
25 HP 1957 22D14B 22DE14B Ke kū'ai i nā'ao'ao
25 HP 1958 22D15B 22DE15B Ke kū'ai i nā'ao'ao
25 HP 1959 22D16B 22DE16B Ke kū'ai i nā'ao'ao
25 HP 1960 22D17B 22DE17B Ke kū'ai i nā'ao'ao
25 HP 1961 25D18B 25D20B 25DE18B 25DE20B 25DEL18B 25DEL20B 25DL18B 25DL20B Ke kū'ai i nā'ao'ao
25 HP 1962 25D19B 25DE19B 25DEL19B 25DL19B Ke kū'ai i nā'ao'ao
25 HP 1963 25D21B 25DE21B 25DEL21B 25DL21B Ke kū'ai i nā'ao'ao
35 HP 1958 35DE10B Ke kū'ai i nā'ao'ao
35 HP 1959 35D11B 35D12B 35DE11B 35DE12B Ke kū'ai i nā'ao'ao
35 HP 1960 35D13B 35DE13B Ke kū'ai i nā'ao'ao
40 HP 1961 40D14B 40DE14B 40DEL14B 40DG14B 40DGL14B 40DL14B Ke kū'ai i nā'ao'ao
40 HP 1962 40D15B 40DE15B 40DEL15B 40DG15B 40DGL15B 40DL15B Ke kū'ai i nā'ao'ao
40 HP 1963 40D17B 40DE17B 40DE17P 40DEL17B 40DG17B 40DGL17B Ke kū'ai i nā'ao'ao

 

Kamaika Skogmo "Hiawatha"  
1.5 HP 1948-1949 840MI-25-7945A Ke kū'ai i nā'ao'ao
2.5 HP 1941-1942 25-DL 25-S Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1945-1946 25-3258 Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1947 25-7955 47-3S Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1947-1948 25-7956 Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1948-1949 840MI-25-7957A Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1949-1950 050MI-25-7958A Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1951 150MI-25-7959A Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1955 550MI-25-7959A Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1941-1942 50-DL 50-S Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1945-1946 50-DLA 50-SA Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1947 25-7970 47-5D Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1947-1948 25-7971 Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1948 840MI-25-7972A Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1951 150MI-25-7973A Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1952 250MI-25-7973A Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1953 350MI-25-7972B 350MI-25-7973B Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1954 450MI-25-7973A Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1948 840MI-25-7980A Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1949-1950 940MI-25-7980A Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1951 150MI-25-7981A Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1952 250MI-25-7981A Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1953 350MI-25-7981B Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1954 450MI-25-7982 Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1955 550MI-25-7982A Ke kū'ai i nā'ao'ao

 

Goodrich "Flyer"  
3 HP 1952 45-050 Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1951 64-180 Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1952 45-060 Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1952 45-070 Ke kū'ai i nā'ao'ao

 

Goodyear "Pua Kai"  
1.5 HP 1948-1949 025-3562 Ke kū'ai i nā'ao'ao
1.5 HP 1949-1950 025-3562A Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1945-1946 025-3555 Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1947 1G1 Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1947-1948 1G4 Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1948-1949 025-3563 Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1949-1950 025-3566 Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1951-1953 025-3567 (3D10G) Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1953 025-3567 (3D11G) Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1954-1955 025-3574 (3D11G) Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1955 25-3574 (3D12G) Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1956 225-3606 (3D13G) Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1957 225-3612 (3D14G) Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1958-1959 225-3619 (3D15G) Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1945-1946 025-3550 Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1947 2G2 Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1947-1948 2G3 Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1948 025-3564 Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1949-1950 025-3564A Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1951-1953 025-3569 (5D10G) Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1951-1954 025-3568 (5S10G) Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1954 025-3573 (5D10G) Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1955 025-3603 (5D11G) Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1956 225-3607 (5S12G) 225-3608 (5D12G) 225-3608 (5D13G) Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1957 225-3613 (5D13G) 225-3614 (5D14G) Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1958 225-3620 (5S14G) 225-3621 (5D15G) Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1959 225-3450 (5D16G) Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1948 025-3565 Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1949-1950 025-3565A Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1951-1953 025-3570 (12S10G) 025-3571 (12D10G) Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1954-1955 25-3572 (12D11G) Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1956 225-3609 (12D13G) 225-3609 (12D14G) Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1957 225-3615 (12D15G) Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1958 225-3622 (12D17G) Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1959 225-3451 (12D18) Ke kū'ai i nā'ao'ao
22 HP 1955 25-3604 (22D10G) 25-3604 (22D12G) 25-3605 (22DE10G) 25-3605 (22DE12G) Ke kū'ai i nā'ao'ao
25 HP 1956 225-3610 (22D11G) 225-3610 (22D13G) 225-3611 (22DE11G) 225-3611 (22DE13G) Ke kū'ai i nā'ao'ao
25 HP 1957 225-3616 (22D14G) 225-3617 (22DE14G) Ke kū'ai i nā'ao'ao
25 HP 1958 225-3623 (22D15G) 225-3624 (22DE15G) Ke kū'ai i nā'ao'ao
25 HP 1959 225-3452 (22D16G) 225-3453 (22DE16G) Ke kū'ai i nā'ao'ao
35 HP 1958 225-3625 (35DE10G) Ke kū'ai i nā'ao'ao
35 HP 1959 225-3454 (35D11G) 225-3454A (35D12G) 225-3455 (35DE11G) 225-3455A (35DE12G) Ke kū'ai i nā'ao'ao

 

ʻO Montgomery Ward "King Sea"  
1.5 HP 1948-1949 84GG9003A Ke kū'ai i nā'ao'ao
1.5 HP 1949-1950 94GG9003B Ke kū'ai i nā'ao'ao
2.5 HP 1941-1942 24GG9351A Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1945-1946 64GG9005 Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1947 74GG9005A Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1947-1948 74GG9006 Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1948-1949 84GG9007A Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1949-1950 94GG9009A Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1951 5GG9004A Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1952 25GG9004A Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1953 35GG9004A 35GG9004B Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1954 45GG9004A Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1955 GG-9004A GG-9004B Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1956 GG-9000A Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1957 GG-9006A Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1958 GG-8962A Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1959 GG-8962B Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1960 GG-8804A Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1961 GG-18735A Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1962 GG-18735B Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1963 GG-18800A Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1941-1942 14GG8826 14GG8827 Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1945 54GG9010 54GG9011 Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1946 64GG9010 64GG9011 Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1947 74GG9011A Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1947-1948 74GG9012 Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1949-1950 94GG9014A Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1951 15GG9014A 15GG9015A Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1952 25GG9015A Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1953 35GG9014A 35GG9015A Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1954 45GG9014A 45GG9015A Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1955 GG-9001A GG-9001B GG-9013A Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1956 GG-9001C GG-9002A GG-9002B Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1957 GG-8960A GG-9003A Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1958 GG-8977A Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1959 GG-8977B Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1960 GG-8822A Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1961 GG-18736A GG-18736B GG-18736C Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1962 GG-18736D Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1963 GG-18801A Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1948 84GG9017A Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1949-1950 94GG9017A Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1951 15GG9017A 15GG9018A Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1952 25GG9018A Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1953 35GG9017A 35GG9018A Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1954-1955 GG-9016A Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1956 GG-9016B GG-9021A GG-9021B GG-9024A Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1957 GG-8971A GG-9005A GG-9016C Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1958 GG-8978A GG-8981A GG-8992A Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1959 GG-8981B GG-8992B Ke kū'ai i nā'ao'ao
15 HP 1960 GG-8823A Ke kū'ai i nā'ao'ao
15 HP 1961 GG-18737A GG-18737B Ke kū'ai i nā'ao'ao
15 HP 1962 GG-18737C GG-18737D Ke kū'ai i nā'ao'ao
15 HP 1963 GG-18734C GG-18802A Ke kū'ai i nā'ao'ao
22 HP 1955 GG-9019A GG-9019B GG-9020A GG-9020B Ke kū'ai i nā'ao'ao
25 HP 1956 GG-9022A GG-9022B GG-9023A GG-9023B Ke kū'ai i nā'ao'ao
15 HP 1957 GG-9025A GG-9026A Ke kū'ai i nā'ao'ao
25 HP 1958 GG-8985A Ke kū'ai i nā'ao'ao
25 HP 1959 GG-8985B Ke kū'ai i nā'ao'ao
25 HP 1960 GG-8834A GG-8835A Ke kū'ai i nā'ao'ao
25 HP 1961 GG-18738A GG-18738B GG-18739A GG-18739B GG-18740A GG-18740B GG-18741A GG-18741B Ke kū'ai i nā'ao'ao
25 HP 1963 GG-18803A Ke kū'ai i nā'ao'ao
35 HP 1958 GG-8997A Ke kū'ai i nā'ao'ao
35 HP 1959 GG-8942A GG-8942B GG-8997B GG-8997C Ke kū'ai i nā'ao'ao
35 HP 1960 GG-8836A GG-8837A Ke kū'ai i nā'ao'ao
40 HP 1961 GG-18742A GG-18743A GG-18744A GG-18745A Ke kū'ai i nā'ao'ao
40 HP 1962 GG-18742B GG-18743B GG-18744B GG-18745B Ke kū'ai i nā'ao'ao
40 HP 1963 GG-18757P GG-18804A GG-18805A GG-18806A Ke kū'ai i nā'ao'ao
   
Spiegel "Brooklure"  
1.5 HP 1950 230-50-1 Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1950 230-50-3 Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1951-1953 230-51-3D Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1953-1955 230-51-3DA Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1955 230-51-3DB Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1956 50T3341 Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1957 50T3337 Ke kū'ai i nā'ao'ao
3 HP 1958 50Z3323 Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1950 230-50-5 Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1951-1954 230-51-5D 230-51-5S Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1955 230-55-5D Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1956 50T3342 50T3343 50T3343A Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1957 50T3343B Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1958 50Z3324 Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1950 230-50-12 Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1951-1953 230-51-12D Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1953 230-51-12S Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1954 230-53-12D Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1956 50T3344 Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1957 50T3338 Ke kū'ai i nā'ao'ao
12 HP 1958 50Z3325 Ke kū'ai i nā'ao'ao
25 HP 1956 50T3345 50T3346 Ke kū'ai i nā'ao'ao
25 HP 1957 50T3339 50T3340 Ke kū'ai i nā'ao'ao
25 HP 1958 50Z3326 50Z3327 Ke kū'ai i nā'ao'ao
   
ʻO "Western Flyer" ka "Western Western"  
2.5 HP 1941-1942 121W 122W Ke kū'ai i nā'ao'ao
5 HP 1941-1942 251W 252W Ke kū'ai i nā'ao'ao

 

.

Theme ma Danetsoft a Danang Probo Sayekti lana ma Maksimer